NowyouSEEme

SOALAN LAZIM

1. Adakah sekolah saya boleh turut serta dalam kempen NowyouSEEme 2022?

Untuk tahun 2022, terdapat 70 sekolah yang terpilih yang akan melakukan perlaksanaan kempen kesedaran Thalassaemia di peringkat sekolah melalui aktiviti atas talian dan aktiviti di sekolah. Namun selain sekolah yang terpilih boleh membantu sekolah yang terlibat untuk menyebarluaskan kempen kesedaran Thalassaemia kepada masyarakat.

2. Saya mengalami masalah untuk memuat turun sijil penyertaan kuiz atas talian.

Sila matikan fungsi “Block Pop-Up” di peranti dan cuba sekali lagi.

3. Adakah pihak urusetia menghantar hebahan melalui platform selain laman web rasmi nowyouseeme.com.my?

Tidak, pihak urusetia tidak menggunakan platform rasmi lain selain laman web untuk menyebarkan maklumat kepada umum. Sila pastikan maklumat yang di terima adalah sahih dan tepat.

4. Sijil Penyertaan kuiz digital NowyouSEEme

Hanya murid sekolah yang terlibat sahaja akan diberikan sijil penyertaan secara digital selepas menjawab kuiz NowyouSEEme. Namun selain murid dari sekolah yang terlibat masih boleh menyertai kuiz NowyouSEEme untuk menambah ilmu pengetahuan berkaitan Thalassaemia dan juga boleh membantu sekolah yang terlibat untuk mengumpul mata.